About us News Products Partners Customers Contacts

News


2003-06-11

Lars Danielsson på computer Sweden writes in today’s issue about us. The lösenordsskyddade article you will find. här.

2003-04-30

New technology uppmärksammar today Optiinvoice in an article.

2003-03-11

Optiinvoice release 1.1 släpptes idag med bl.a. stöd för XML enligt Finvoice, och lanseras på CeBIT.

2003-03-03

As of today we are in new premises på Pontonjärgatan 37.

2003-01-20

Zresundregionen supporteras frene kontoret i Kzpenhamn.

2002-12-09

Optiinvoice release 1.0 släpptes today. One of the big news is that är information can be exported.

2002-11-15

Finländska företag and organizations är världsledande gällande implementation of "posting and authorization workflow system". Tax invoice template provides störst cost savings at företag and organizations that have already implemented a workflow system. för supporting the Finnish market has a försäljningskontor öppnats.